کتاب قدرت سکوت

750,000 

براساس آمارها، حتی در برونگراترین جوامع، حداقل یک سوم افراد درونگرا هستند. آنهایی که اغلب گوش دادن را به حرف زدن ترجیح می دهند،کسانی که نوآوری و خلق می کنند اما علاقه چندانی به نشان دادن خود و مطرح شدن ندارند،کسانی که کار به صورت فردی را به جلسات طوفان فکری درون تیمی ترجیح می دهند.

سوزان کین  در کتاب قدرت سکوت، نشان می دهد که تاکنون چقدر قدرت این افراد دست کم گرفته شده و این موضوع چه مقدار به ضرر جوامع تمام می شود.


 

 نویسنده :    سوزان کین
  مترجم  :     ناهید سپهر پور

ناموجود

توضیحات

بخش اول / ایده‌آل برون‌گرا

بخش دوم / بیولوژی شما، خویشتن شما؟

بخش سوم / آیا همه‌ی فرهنگ‌ها یک ایده‌آل برون‌گرا دارند؟

بخش چهارم / چگونه عشق بورزیم، چگونه کار کنیم

نتیجه / سرزمین عجایب

انتشارات نشر نوین

978-600-96843-1-1
373 صفحه
 نویسنده :    سوزان کین
  مترجم  :     ناهید سپهر پور
چاپ ششم  1400

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم