کتاب قوانین و مقررات کار، رفاه و تامین اجتماعی

2,600,000 

انتشارات کتاب دیدآور
نویسنده :       جهانگیر منصور

1 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

کتاب قوانین و مقررات کار، رفاه و تامین اجتماعی

١) تعاریف کلی و اصول

٢) قرارداد کار

٣) شرایط کار

٤) حفاظت فنی و بهداشت کار

٥) آموزش و اشتغال

٦) تشکل های کارگری و کارفرمایی

٧) مذاکرات و پیمان های دسته جمعی کار

٨) خدمات رفاهی کارگران

٩) مراجع حل اختلاف

١٠) شورای عالی کار

١١) جرایم و مجازات ها

١٢) مقررات متفرقه

انتشارات کتاب دیدآور
5_69_6208_600_978
567 صفحه
     نویسنده :       جهانگیر منصور
چاپ چهل و سوم  ١٤٠٣

شرکت در دوره آموزشی آنلاین قوانین کار و تامین اجتماعی در قرارداد ها

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم