کتاب كاربرد روانشناسی صنعتی در آموزش سازمانها

175,000 

  • ارتباط انگيزش و آموزش
  • عوامل انگيزش درونی
  • جذب و نگهداري نيروي انساني و آموزش

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولف : كيوان نصيرنيا

47 در انبار

مقدار:

توضیحات

كاربرد روانشناسی صنعتی در آموزش سازمانها

  •  انگيزش
  •  ارتباط انگيزش و آموزش
  •  عوامل انگيزش دروني
  •  كاربرد تفاوت هاي فردي در جذب و نگهداري نيروي انساني و آموزش

 

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

9789642841509

 

100 صفحه

 

كيوان نصيرنيا

 

چاپ اول

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg