کتاب ما همه فروشنده ایم

950,000 

دنیل اچ پینک در این کتاب سعی کرده تا رویکردهای علمی و کاربردی را درهم آمیزد و مجموعه ای مفید پیش روی ما قرار دهد. همراهی مطالب با تمرین های موثر هم بر جذابیت کتاب افزوده است.


انتشارات رسا
نویسنده :       دنیل اچ پینک
  ترجمه  :          امیر صفری مقدم          مسعود یدائی         محمد حسین نقوی

1 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

کتاب ما همه فروشنده ایم

١) تولد دوباره یک فروشنده
٢) چگونه باید بود
٣) چه باید کرد
انتشارات رسا
3_007_317_964_978
231 صفحه
  نویسنده :       دنیل اچ پینک
  ترجمه  :          امیر صفری مقدم          مسعود یدائی         محمد حسین نقوی
چاپ دوم  ١٤٠١

شما ممکن است به دوره آموزشی تکنیک های متقاعدسازی مشتریان نیز علاقه مند باشید

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم