کتاب مدیریت تحول و نوآوری

80,000 

یکی از بارزترین ویژگی های عصر حاضر، تغییرات و تحولات شگرف و مداومی است که در طرز فکر ،ایدئولوژی،ارزش های اجتماعی، روش های انجام کار و بسیاری از پدید های زندگی به چشم میخورد. با توجه به این تحولات شگرف،مساله این است که مدیران چگونه سازمان خود را در جهتی سوق و توسعه دهند که بهتر بتواند با تغییرات و تحولات محیط هماهنگ شود.


 نویسندگان :     ریچارد بکهارد          وندی پریتچارد
  مترجم :           مهدی ایران نژاد پاریزی

1 در انبار

مقدار:

توضیحات

مدیریت تحول و نوآوری

1) انتخاب استراتژی تحول بنیادی

2) ایجاد سازمان یادگیرنده

3) ایجاد تعهد نسبت به آینده

4) متمرکز شدن بر کوشش های تحول

5) حل مسایل شخصی رهبران سازمان ها

6) همسو کردن اجزای سازمان

7) استراتژیی هایی برای فرایند،تعهد و ارتباطات

8) رهبران آینده نگر و سازمان های متحول شده

انتشارات نشر مدیران

0_3_92232_964_978
145 صفحه
 نویسندگان :     ریچارد بکهارد          وندی پریتچارد
  مترجم :           مهدی ایران نژاد پاریزی
چاپ سوم   1393

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg