کتاب مدیریت تولید و عملیات

73,000 

امروز زمان مناسبی برای تقویت مدیریت تولید و عملیات است.بسیاری از وقایع ملی و جهانی حاکی از اهمیت مدیریت تولید و عملیات جهت حضور در چالشهای جهانی است. مدیران عالی کشور بارها علاقه کشور را برای حضور موفق تولید کنندگان  کالا ها  و خدمات در عرصه رقابت منطقه ای  و جهانی بیان کرده اند.


نویسندگان :       سید عباس کاظمی           مسعود کسایی

ناموجود

توضیحات

کتاب مدیریت تولید و عملیات

آموزش آنلاین مدیریت تولید و عملیات

درآمدی بر مدیریت تولید و عملیات
استراتژی های عملیاتی
پیش بینی در مدیریت تولید
فرآیند های تولیدی
مکان یابی
جانمایی تسهیلات تولیدی و خدماتی
روش های تجزیه و تحلیل و توسعه جانمایی تسهیلات
فناوری تولید
برنامه ریزی ظرفیت
برنامه ریزی تلفیقی
برنامه زمانبندی
سیستم های کنترل موجودی و برنامه ریزی مواد
مدیریت مواد و خرید
بهره وری کارکنان و مدیران
کنترل کیفیت
برنامه ریزی و کنترل پروژه
مدیریت نگهداری و تعمیرات
تحقیق و توسعه و نوآوری
آینده صنعت

انتشارات سمت

978-964-459-511-0
481 صفحه
نویسندگان :       سید عباس کاظمی           مسعود کسایی
چاپ پنجم  1390

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم