کتاب مدیریت ریسک فاکتورهای قلبی_عروقی

30,000 

تغییرات عروقی آرتروسکلوزی از جمله بیماری های قلبی_ عروقی است که عوامل خطر ساز نقش اصلی را در ایجاد آن دارند.

ترجمه و تالیف :     محمد رحمانی     قدرت اله باقری

ناموجود

توضیحات

مدیریت ریسک فاکتورهای قلبی_عروقی

1) عوامل خطرساز ساختاری

2) عوامل و زمینه های ژنتیکی

3) عوامل خطر بیرونی

4) عوامل خطر زای درونی

5) اختلالات متابولیسم چربی

6) بیماری قند

انتشارات کتاب مهربان

2_17_5823_600_978
108 صفحه
 ترجمه و تالیف :     محمد رحمانی     قدرت اله باقری
چاپ اول   1390

 

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم