کتاب مدیریت شیوه های نو در آموزش

16,500 

برای شکوفایی آموزش و پرورش،شناخت شیوه های نو و پیشرفته ضرورت دارد. هر کوششی که در راه گسترش فرهنگ و آموختن صورت پذیرد، در حقیقت هماهنگی با خلقت و فلسفه ی آفرینش است، چرا که روان و خرد انسانی، ذره ای از روان و خرد کل یعنی آفریدگار است.

 نویسندگان :     حسام الدین بیان                محمد شکیبا مقدم

ناموجود

توضیحات

مدیریت شیوه های نو در آموزش

تحلیل فلسفی آموزش

1) آموزش در ایران پس از تجدید حیات علمی در غرب

2) اصول یادگیری

3) عوامل موثر در آموزش

4) مراحل طرح ریزی درس

ارائه ی آموزش

5) سه قسمت اصلی ارائه ی آموزش

6) اصول و روش های سخنرانی

7) شیوه های تدریس

رسانه های کمک آموزشی

8) انواع رسانه های کمک آموزشی

9) شیوه ی نمایش در تدریس

10) آموزش عملی

آزمون

11) برگزاری آزمون

12) نقد و بررسی

انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی

4_68_6517_964
341 صفحه
 نویسندگان :     حسام الدین بیان                محمد شکیبا مقدم
چاپ سوم   1379

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم