کتاب مدیر و فروشنده VIP در هزاره سوم

270,000 

 • اهداف فروش
 • تعریف فروشنده
 • راهکارهای پرورش خلاقیت

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولف: دکتر مشکی پروری

46 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

کتاب مدیر و فروشنده VIP در هزاره سوم

 •  تعریف فروش و اهداف فروش
 •  تعریف فروشنده
 •  عوامل افزایش یا کاهش اعتبار فروشنده
 •  اتیکت فروشنده
 •  راهکارهای حفظ خونسردی در محیط کار
 •  راهکارهای پرورش خلاقیت
 •  مدیریت انرژی در محیط کار
 •  تعریف خشم و راهکارهای کنترل خشم
 •  تعریف منتور و ویژگی های منتور
 •  تعریف اخلاق اداری و ویژگی های کارمندان اخلاق مدار
 •  تعریف تمرکز ذهنی و عوامل اصلی عدم تمرکز در محیط کار
 •  مهارت قدرت تصمیم گیری فروشنده
 •  روش های بهبود قدرت تصمیم گیری
 •  هوش کلامی

 

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

978-600-173-176-1

 

323 صفحه

 

محمد مشکی پروری

 

چاپ اول 1397

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم