کتاب مربی گری در آموزش و بهسازی منابع انسانی

160,000 

 • اهمیت و ضرورت مربی گری
 •  شرایط و الزامات مربی گری
 • مزایا و موانع مربی گری

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولف : کورش فتحی و اجارگاه – اباصلت خراسانی – سمیه دانشمندی

 

44 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

کتاب مربی گری در آموزش و بهسازی منابع انسانی

 •  مفاهیم و کلیات آموزش و بهسازی منابع انسانی
 •  مربی گری در آموزش و بهسازی منابع انسانی
 •  اهمیت و ضرورت مربی گری
 •  ویژگی ها،اصول و حوزه های مربی گری
 •  شرایط و الزامات مربی گری
 •  فرآیند مربی گری
 •  مزایا و موانع مربی گری
 •  سنجش و ارزشیابی تاثیرات مربی گری

 

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

978-600-173-078-8

 

124 صفحه

 

کوروش فتحی واجارگاه – اباصلت خراسانی – سمیه دانشمندی

 

چاپ دوم 1395

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم