کتاب معامله گری با ضمیر ناخودآگاه

1,950,000 

هدف از نگارش این کتاب، ارایه بینش و درکی است که نیاز دارید درباره خودتان و ماهیت معامله بیابید، طوری که زمانی که به تماشای بازار می نشینید و به معامله در آن فکر میکنید، انجام این کار برایتان ساده و بی استرس باشد.


انتشارات آراد کتاب
نویسنده :         مارک داکلاس
 ترجمه  :            حسن رضایی

1 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

کتاب معامله گری با ضمیر ناخودآگاه

١) راه موفقیت: تحلیل، بنیادی،تکنیکال یا ذهنی؟
٢) وسوسه ها و خطرات معامله گری
٣) قبول مسئولیت
٤) پایداری : یک حالت ذهنی
٥) دینامیک ادراک
٦) چشم انداز بازار
٧) لبه ی معامله گران : تفکر درباره احتمالات
٨) کار بر روی عقایدتان
٩) ماهیت عقاید
١٠) تاثیر باورها بر معامله گری
١١) تفکر مانند یک معامله گر
انتشارات آراد کتاب
4_409_186_600_978
232  صفحه
  نویسنده :         مارک داکلاس
 ترجمه  :            حسن رضایی
چاپ سوم  ١٤٠٢

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم