کتاب نسخه سوم بازاریابی

150,000 

بسیاری از مدیران، سودآوری و توجه به ارزش ها و مشکلات جامعه را دو مقوله متضاد میدانند و چنین میپندارند که یا شرکت باید در پی سود آوری باشد یا اینکه خود را وقف جامعه کند و قید سودآوری را بزند.

کاتلر و همکارانش در “نسخه ی سوم بازاریابی” با استفاده از مثال های واقعی گوناگون و فراوان،باورهای نادرستی از این دست را به چالش می کشند. آنها با بررسی رسالت ها و ارزش های اجتماعی وجود ندارد و در نهایت پیشنهاد های حیاتی خود را در قالب 10 فرمان اساسی خلاصه می کند.


نویسندگان :        فیلیپ کاتلر           کارتا جایا              ایوان ستیاوان
 مترجم  :          زهرا امیریان

ناموجود

توضیحات

نسخه سوم بازاریابی

بخش 1 : روندها
فصل 1 / به نسخه‌ی سوم بازاریابی خوش آمدید
فصل 2 / مدل آتی  نسخه‌ی سوم بازاریابی
بخش 2 : راهبردها
فصل 3 / بازاریابی رسالت شرکت برای مصرف‌کنندگان
فصل 4 / بازاریابی ارزش‌ها برای کارکنان
فصل 5 / بازاریابی ارزش‌ها برای شرکای توزیع
فصل 6 / بازاریابی چشم انداز برای سهامداران
بخش 3 : کاربردها
فصل 7 / ایجاد تحول فرهنگی اجتماعی
فصل 8 / کارآفرینی در بازار‌های نو ظهور
فصل 9 / تلاش برای حفظ محیط زیست
فصل 10 / جمع‌بندی مباحث

انتشارات آموخته

9_978-600-6465-99
219 صفحه
 نویسندگان :        فیلیپ کاتلر           کارتا جایا              ایوان ستیاوان
 مترجم  :          زهرا امیریان
چاپ اول  1394

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم