کتاب ابزارهای بهبود مستمر و برنامه ريزی اثربخش

220,000 

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولفین : مايكل برسارد، ديان ريتر

ناموجود

توضیحات

کتاب ابزارهای بهبود مستمر و برنامه ريزی اثربخش

  •  چارت انتخاب گر ابزار
  •  دياگرام شبكه فعاليت AND
  •  گانت چارت
  •  دياگرام
  •  طوفان مغزی
  •  دياگرام علت و معلول / استخوان ماهی
  •  نمودارهای كنترل

 

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

978-964-730-088-9

 

170 صفحه

 

مایكل برسارد – دیان ریتر

 

یحیی قائدی – حجت اله محمدی

 

چاپ اول

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم