کتاب آینده پژوهی با تکنیک سناریوسازی

200,000 

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولف : علی خوش دهان

50 در انبار

مقدار:

توضیحات

 • فصل اول مطالعات آينده
 • فصل دوم جايگاه آينده نگاري
 • فصل سوم جنبه هاب آينده نگاري
 • فصل چهارم اهداف آينده نگاري
 • فصل پنجم پيشگامان سناريو سازي
 • فصل ششم مفاهيم پايه سناريو
 • فصل هفتم آماده شدن براي سناريوسازي
 • فصل هشتم مراحل ساخت سناريو
 • فصل نهم تاثير سناريوها بر مديريت استراتژيك سازمان
 • فصل دهم چارچوب بندي كردن مجدد سناريوها
 • فصل یازدهم نتيجه گيري و سخن پاياني
 • پيوست الف- كلان روندها و روندهاي تشكيل دهنده آنها
 • پيوست ب- نقش و اهميت تكنولوژي در آينده پژوهي
 • پيوست پ- آشنايي با ساير روشهاي مورد استفاده در آينده پژوهي

 


انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

978-964-284-179-0

 

99 صفحه

 

علی خوش دهان

 

چاپ اول

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg