کتاب نقاط کور رهبران

800,000 

ناموجود

توضیحات

کتاب نقاط کور رهبران

هدف والا

داستان

دلبستگی

اعتماد

حقیقت

 

انتشارات نشر فرا

8_76_6092_600_978
192 صفحه
نویسندگان :     جیم هودان             ریچ برنز
مترجم  :          احمد عیسی خانی
چاپ اول   1401

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم