کتاب نگاه کاربردی به قانون محاسبات عمومی کشور

240,000 

  • بودجه کل کشور
  • دریافت ها و پرداخت های دولت
  • خلاصه ای بر قانون برگزاری مناقصات

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولف: محمدعلی روح الهی

 

 

47 در انبار

مقدار:

توضیحات

نگاه کاربردی به قانون محاسبات عمومی کشور

  • فصل اول /  خلاصه ای بر فصل چهارم قانون اساسی
  • فصل دوم /  بودجه کل کشور
  • فصل سوم /  دریافت ها و پرداخت های دولت
  • فصل چهارم /  خلاصه ای بر قانون برگزاری مناقصات
  • فصل پنجم /  قردادها و تضمینات
  • فصل ششم /  نظارت مالی در قانون محاسبات عمومی
  • فصل هفتم /  اموال دولتی

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

213 صفحه

 

محمدعلی روح الهی

 

چاپ دوم

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg