کتاب هوشمندی رقابتی و هوشمندی بازاریابی

47,000 

امروزه اگر تصور کنیم که مشتریان وفادار مادام العمر داریم، در توهم به سر می بریم. همواره باید یک نگرانی مثبت برای از دست دادن مشتریان داشته باشیم؛ چون رقبا به صورت پیوسته به آگاهی و تلاش خود می افزایند.

آینده را انسان های هوشمند اداره میکنند. مدیران هوشمند قدبلند هستند؛ یعنی آنها به صورت دائم قد قابلیت،لیاقت و آشنایی با علوم جدید را در خودشان ارتقا میدهند. مدیران هوشمند می دانند که یکی از مهمترین وظایف آنان جذب صحیح و شایسته منابع انسانی هوشمند است.


 نویسنده :         پرویز درگی

ناموجود

توضیحات

کتاب هوشمندی رقابتی و هوشمندی بازاریابی

سازمان های هوشمند و سازمان های باهوش

سیستم اطلاعات بازاریابی

تحقیقات بازاریابی

رقابت چیست ؟ رقیب کیست ؟

هوشمندی رقابتی

هوشمندی بازاریابی

صد سوال اساسی در هوشمندی رقابتی و هوشمندی بازاریابی بنگاه های اقتصادی

جمع بندی در قالب چند توصیه

انتشارات رسا

 

964-317-819-2_ 978
186 صفحه
 نویسنده :         پرویز درگی
چاپ دوم  1390

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم