کتاب هوشمندی رقابتی و هوشمندی بازاریابی

47,000 

امروزه اگر تصور کنیم که مشتریان وفادار مادام العمر داریم، در توهم به سر می بریم. همواره باید یک نگرانی مثبت برای از دست دادن مشتریان داشته باشیم؛ چون رقبا به صورت پیوسته به آگاهی و تلاش خود می افزایند.

آینده را انسان های هوشمند اداره میکنند. مدیران هوشمند قدبلند هستند؛ یعنی آنها به صورت دائم قد قابلیت،لیاقت و آشنایی با علوم جدید را در خودشان ارتقا میدهند. مدیران هوشمند می دانند که یکی از مهمترین وظایف آنان جذب صحیح و شایسته منابع انسانی هوشمند است.

 نویسنده :         پرویز درگی

1 در انبار

مقدار:

توضیحات

فصل اول /  سازمان های هوشمند و سازمان های باهوش

فصل دوم /  سیستم اطلاعات بازاریابی

فصل سوم /  تحقیقات بازاریابی

فصل چهارم /  رقابت چیست ؟ رقیب کیست ؟

فصل پنجم /  هوشمندی رقابتی

فصل ششم /  هوشمندی بازاریابی

فصل هفتم /  صد سوال اساسی در هوشمندی رقابتی و هوشمندی بازاریابی بنگاه های اقتصادی

فصل هشتم /  جمع بندی در قالب چند توصیه


انتشارات رسا

 

964-317-819-2_ 978
186 صفحه
 نویسنده :         پرویز درگی
چاپ دوم  1390

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg