کتاب پرورش شایستگی برای یک گروه پیشرو

69,000 

ناموجود

توضیحات

کتاب پرورش شایستگی برای یک گروه پیشرو

پیشرفت و شایستگی ها را مدیریت کنید

چگونه شایستگی های ضروری را مشخص کنیم

جمع آوری لیاقت هایی که باید توسعه پیدا کنند

شایستگی ها را گسترش دهیم

 

انتشارات رهرو پویا

1_09_8259_600_978
56  صفحه
 نویسنده :       دیدیه نویه
 مترجم  :         محمد راد
چاپ اول   1395

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم