کتاب پیروزی بدون جنگ(استراتژی های فروش)

95,000 

در گذشته بازرگانی و تجارت،امور فردی و وابسته به شخص تلقی می شدند اما در دنیای ارتباطات، امروزه تجارت را فعالیتی جمعی میبینیم که طی آن گروهی از مردم در قالب گروه هایی هماهنگ و منسجم به نام فروشنده، به گروهی دیگر به نام خریدار،کالا یا خدمات ارائه می کنند.

این کتاب نوشته شده تا به هر کس که در تعامل اقتصادی با سایر مردم است کمک کند(ولو اینکه آن فرد صاحب مغازه ای کوچک باشد)


 نویسندگان :      جرالد ا میکلسون      استیون و میکلسون
 مترجم  :            سمانه شادمان

ناموجود

توضیحات

کتاب پیروزی بدون جنگ

بخش اول / قدرت خرد فردی

بخش دوم / خرد برنامه ریزی

بخش سوم / خرد شروع کار

بخش چهارم / خرد سازماندهی فروش

گام اول : نیاز ایجاد کنید

گام دوم : نیاز را حداکثر کنید

گام سوم : نیاز را برطرف کنید

بخش پنجم / خرد تجربه ی عملی

 

انتشارات نشر مرندیز

5_78_978-964-9921
211 صفحه
 نویسندگان :      جرالد ا میکلسون      استیون و میکلسون
 مترجم  :        سمانه شادمان
چاپ اول   1389

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم