کتاب چرا ثروتمند نمیشویم؟

300,000 

در این کتاب متوجه خواهید شد که تمرکز بر پول است. این یک تمرکز بنیادی است. همچنین،در جامعه قطعاً لازم است فهمی نسبی به پول داشته باشیم. من معتقدم اولین وظیفه ی هر جامعه ای این است که به افراد خود مهارت های مقدماتی و ضروری را برای موفق بودن،شاد بودن و مساعدت به همشهریان آموزش دهد.

در نهایت،هدف من ایجاد موفقیت اقتصادی برای تعداد بیشتری از مردم است. هدف من کاهش جرم و فقر است؛ چرا که این دو مقوله دست به دست می چرخند. قصد من حفظ محیط زیست کره زمین است. هدف من صلح و آرامش است. این عقاید رسالت این کتاب را توصیف می کند، رسالتی که با آموزش آغاز میشود، یعنی هم آموزش به خودمان و هم به نسل های آینده مان.

 نویسندگان :      رابرت کیوساکی        هال زینا بنت
 مترجم   :          علی رجبی ابهری

1 در انبار

مقدار:

توضیحات

چرا ثروتمند نمیشویم؟

مقدمه : شرایط میدان تاکتیک را مشخص می کند!

فصل اول / برنامه ریزی برای یک مسیری جدید

فصل  دوم / بزرگترین اشتباه نظام آموزشی

فصل سوم / وقتی بزرگ شدی می خواهی چه کاره شوی؟

فصل چهارم / فرزند من کارش را خوب انجام می دهد

فصل پنجم / چک حقوقی من کجاست؟

فصل ششم / چرا نمی توانیم فکر کنیم؟

فصل هفتم / پول مایه ی شر است

فصل هشتم / مفهوم امنیت مالی چیست؟

فصل نهم / چه کسی می گوید زنان ضعیف تر هستند؟

فصل دهم / آموزش طوطی وار و بی فکر

فصل یازدهم / چه موقع اشتباه کردن درست است!

فصل دوازدهم / خداوند انسان نادان خلق نمی کند!

فصل سیزدهم / چرا اکثر افراد در فقر می میرند؟

فصل چهاردهم / چگونه ممکن است اکثر افراد ثروتمند، فقیر باشند؟

فصل پانزدهم / وقتی 1+1 همواره مساوی با 2 نیست!

فصل شانزدهم / عیب از معلم ها نیست!

فصل هفدهم / جرئت تغییر

فصل هجدهم / عامل واپاکونونک

فصل نوزدهم / چطور با سرمایه اندک ثروتمند شویم؟

فصل بیستم / من شایسته افزایش حقوق هستم

فصل بیست و یکم / چه کسی باعث فقر می شود؟

فصل بیست و دوم / شستشوی ذهن

فصل بیست و سوم / اگر می توانستم مدارس را متحول کنم

فصل بیست و چهارم / آیا باید فرزندانم را مدرسه بفرستم؟

فصل بیست و پنجم / به بچه هایمان چه بگوییم؟

فصل بیست و ششم / نبوغ خود را در آغوش بگیرید

 

انتشارات ستوس

8_73_978-600-5117
351 صفحه
 نویسندگان :      رابرت کیوساکی        هال زینا بنت
 مترجم   :          علی رجبی ابهری
چاپ اول   1395

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg