کتاب چسبندگی و عدم چسبندگی کارکنان در محیط کار

220,000 

در سال های اخیر عدم چسبندگی کارکنان در محیط های کاری افزایش یافته و روابط کارمند-سازمان کم رنگ تر شده است. این کتاب براساس آخرین نتایج تحقیقات، به بررسی روش های سازمانی می پردازد که چسبندگی افراد را افزایش دهد. تمرکز اصلی  بر جریان ها و روندهای جدید مدیریت منابع انسانی  نظیر روش های بهبود رضایتمندی کارکنان،نظام های مدیریت منابع انسانی الکترونیک و داوطلبی اجتماعی است.


 نویسنده :         باربارا ایمپراتوری
  مترجم ها  :      سید مجید ابن الرضا        غلامرضا توکلی          یونس نظری                علیرضا حاجی آخوندی

1 در انبار

مقدار:

توضیحات

چسبندگی و عدم چسبندگی کارکنان در محیط کار

سبک های چسبندگی

ایده های جدید

مسائل چه و چرا

مسئله چگونه

چسبندگی افراد و سبک های جدید روش های مدیریت منابع انسانی

نتیجه گیری و چشم انداز آینده

انتشارات سازمان مدیریت صنعتی

9_140_275_600_978
154 صفحه
 نویسنده :         باربارا ایمپراتوری
  مترجم ها  :      سید مجید ابن الرضا        غلامرضا توکلی          یونس نظری                علیرضا حاجی آخوندی
چاپ اول   1397

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg