کتاب چهار هوش کسب و کار

140,000 

ایده های بزرگ می توانند سال ها نشاط و شادی را به زندگی شما بیفزایند،اضطراب و تشویش را کم کرده و آرامش درونی را به ارمغان آورند. کتاب ” چهار هوش یک ذهن کسب و کار ” یک ایده بزرگ  و عالی محسوب می شود.

یک ذهن کسب و کار همواره در پی بهبود دائمی است و می کوشد تا روش های جدید و اثربخش انجام امور را بیابد تا با استفاده از آن بتواند در حوزه های مشتری، مالی، داده ها و خلاقیت و نوآوری به نتایج مطلوب دست یابد.


 نویسنده :        واله ناظم اف
 مترجم ها   :     حمیدرضا رضوانی                  رضا عسگری ده آبادی              علیرضا میرزایی قطورلار
                         مهسا فرجلو مطلق

ناموجود

توضیحات

آموزش آنلاین تهیه و تدوین طرح های کسب و کار

چهار هوش کسب و کار

اول / مغز، ذهن و تحول کسب و کار

دوم / هوش مالی

سوم / هوش مشتری

چهارم / هوش داده ها

پنجم / هوش نبوغ فکری

ششم / الگوشناسی

هفتم / نگاشت و نقشه ریزی استراتژی

انتشارات براتی

 

5_6_978-600-96028
199 صفحه
 نویسنده :        واله ناظم اف
 مترجم ها   :     حمیدرضا رضوانی                  رضا عسگری ده آبادی              علیرضا میرزایی قطورلار
                         مهسا فرجلو مطلق
چاپ اول   1394

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم