کتاب کاربرد بازاریابی و اینترنت

220,000 

 • آشنایی با بازاریابی
 • فصل دوم تحلیل بازار و تعیین بازار هدف
 • آشنایی با بازاریابی صنعتی

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولفین: م.ویرجینیاری – حسین احمدی

49 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

کتاب کاربرد بازاریابی و اینترنت

 • بخش اول: بازاریابی
 • فصل اول /  آشنایی با بازاریابی
 • فصل دوم /  تحلیل بازار و تعیین بازار هدف
 • فصل سوم /  محصول جدید
 • فصل چهارم /  اطلاعات بازار
 • فصل پنجم /  ارزیابی عملکرد بازاریابی و فرآیند آن
 • بخش دوم: انواع بازاریابی
 • فصل ششم /  آشنایی با بازاریابی صنعتی
 • فصل هفتم /  آشنایی با بازاریابی صادرات
 • فصل هشتم /  بازاریابی پیمانکاری و خدمات مهندسی
 • فصل نهم /  خلاصه دو گزارش بازاریابی در ایران
 • بخش سوم: بازاریابی الکترونیکی E-Marketing
 • فصل دهم /  آشنایی اجمالی با بازاریابی الکترونیکی
 • فصل یازدهم /  آشنایی با روش های ترویج فروش الکترونیکی
 • فصل دوازدهم /  کلید واژه ها در تبلیغات الکترونیکی
 • فصل سیزدهم /  جستجوگرها و صدر نشینی در لیست ها
 • فصل چهاردهم /  هشت جستجوگر بزرگ اینترنت
 • فصل پانزدهم /  وابسته تجاری در اینترنت

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

209 صفحه

 

م.ویرجینیاری – حسین احمدی

 

چاپ اول

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم