کتاب کنکاشی در قانون مدیریت خدمات کشوری

240,000 

 • حقوق مردم
 • فناوری اطلاعات و خدمات اداری
 • انتصاب و ارتقاء شغلی

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولف: محمدعلی روح الهی

48 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

کتاب کنکاشی در قانون مدیریت خدمات کشوری

بسته آموزشی قانون مدیریت خدمات کشوری

کنکاشی در قانون مدیریت خدمات کشوری

 •  اول /  تعاریف سازمانی
 •  دوم /  راهبردها و فن آوری وظایف دولت
 •  سوم /  حقوق مردم
 •  چهارم /  ساختار سازمانی
 •  پنجم /  فناوری اطلاعات و خدمات اداری
 •  ششم /  ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی
 •  هفتم /  استخدام
 •  هشتم /  انتصاب و ارتقاء شغلی
 •  نهم /  توانمندسازی کارمندان
 •  دهم /  حقوق و مزایا
 •  یازدهم /  ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی
 •  دوازدهم /  حقوق و تکالیف کارمندان
 •  سیزدهم /  تامین اجتماعی
 •  چهاردهم /  شورای عالی اداری و شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
 •  پانزدهم  / مقررات مختلف

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

203 صفحه

 

محمدعلی روح الهی

 

چاپ دوم

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم