کتاب سنجش برتری از طریق خودارزیابی در جایزه ملی کیفیت ایران بر مبنای مدل تعالی سازمانی EFQM

100,000 

45 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

کتاب سنجش برتری از طریق خودارزیابی در جایزه ملی کیفیت ایران بر مبنای مدل تعالی سازمانی EFQM

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

964-7300-45

 

55 صفحه

 

بهروز ریاحی

 

چاپ اول 1383

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم