کتاب مدیریت مشارکتی

290,000 

 • مديريت مشاركتي در مدل كيفيت جامع
 • شيوه هاي مشاركت
 • نظام پيشنهادات

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولف : ناصر صادقی فرد، سيد علي تقوی

49 در انبار

مقدار:

توضیحات

 • فصل اول مفاهيم، تعاريف و موانع
 • فصل دوم ساختار و مشاركت
 • فصل سوم رهبري و مشاركت
 • فصل چهارم مديريت مشاركتي در مدل كيفيت جامع
 • فصل پنجم مشاركت و رويكرد پست مدرنيسم
 • فصل ششم شيوه هاي مشاركت
 • فصل هفتم مديريت مشاركتي از طريق نظام پيشنهادات
 • فصل هشتم مديريت مشاركتي از طريق گروه هاي همياري
 • فصل نهم مدل اجرايي مديريت مشاركتي

 


انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

978-964-730-027-8

 

203 صفحه

 

ناصر صادقی فرد – سيد علی تقوی

 

چاپ دوم 1394

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg