کتاب کاربرد کامپیوتر و مدیریت فایل ها – مهارت دوم ویندوز

50,000 

  • کار با کامپیوتر و آشنایی با ویندوز
  • آشنایی با قابلیت های استاندارد یک پنجره
  • آشنایی با ساختار مدیریت یک فایل در ویندوز

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولفین: الهام حاجی بنده – محمدرضا عافی

50 در انبار

مقدار:

توضیحات

  • فصل اول شروع کار با کامپیوتر و آشنایی با ویندوز
  • فصل دوم آشنایی با قابلیت های استاندارد یک پنجره
  • فصل سوم آشنایی با ساختار مدیریت یک فایل در ویندوز
  • فصل چهارم فایل
  • فصل پنجم جستجو
  • فصل ششم تنظیم ها
  • فصل هفتم مفاهیم تکمیلی


انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

140 صفحه

 

الهام حاجی بنده – محمدرضا عافی

 

چاپ اول

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg