آموزش روش های پرداخت بین المللی و اعتبارات اسنادی LC (وبینار آنلاین)

11,000,000 

تاریخ : برای اطلاع بیشتر به شماره 88310113 داخلی 234 و 257 تماس بگیرید
مدرس : آقای حمید گواشیریانی
ساعت : ١٤ الی ١٨
تعداد جلسات : ٢ جلسه

ناموجود

توضیحات

محتوای آموزش روش های پرداخت بین المللی و اعتبارات اسنادی :

١) آشنایی با ٤ نوع روش پرداخت بین المللی

٢) آشنایی با انواع اعتبارات بین المللی

٣) آشنایی با چگونگی گشایش اعتبارات اسنادی

٤) آشنایی با محل انقضاء اعتبار اسنادی

٥) آشنایی با مفاهیم مرتبط با اعتبارات اسنادی

٦) آشنایی با اسناد و مدارک اصلی در اعتبارات اسنادی