آموزش شناخت قوانین و ضمانت نامه های بانکی(وبینار آنلاین)

7,500,000 

تاریخ : برای اطلاع بیشتر به شماره 88310113 داخلی 234 و 257 تماس بگیرید
مدرس : آقای سهیل رایمند
ساعت : ١٤الی ١٨
تعداد جلسات : ١ جلسه

ناموجود

توضیحات

محتوای آموزش شناخت قوانین و ضمانت نامه های بانکی :

١) مقدمه و آشنایی با ضمانت نامه های بانکی

٢) شناخت انواع ابزارهای سیاست های پولی

٣) دستور العمل ناظر بر ضمانت نامه ها

٤) آشنایی با آیین نامه تضمین معاملات دولتی

٥) محاسبات، تغییرات و ضمانت نامه ها بانکی