آموزش مجازی قانون تجارت(وبینار آنلاین)

7,600,000 

تاریخ : برای اطلاع بیشتر به شماره 88310113 داخلی 234 و 257 تماس بگیرید
مدرس : آقای احمد حشمتی
ساعت :   ٩ الی ١٣
تعداد جلسات : ٢ جلسه

ناموجود

توضیحات

آموزش مجازی قانون تجارت :

١) تجار و معاملات تجارتی
٢) دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی
٣) اقسام مختلفه شرکت ها و قواعد مربوط به آنها-شرکتهای تجارتی
٤) مدیرهای شرکت و وظایف و اختیارات آنها
٥) هیات مدیره،مسئولیت ها، وظایف و اختیارات و چگونگی انتخاب و انتصاب آنها
٦) چگونگی تشکیل و رسمیت مجامع عمومی شرکت و وظایف و اختیارات آنها
٧) شرکت های سهامی خاص

٨) شرکت های سهامی عام
٩) شرکت با مسئولیت محدود
١٠) بازرسان و حسابرس قانونی
١١) شرکت تضامنی
١٢) شرکت مختلط سهامی و شرکت مختلط غیر سهامی