آموزش مجازی مدیریت زمان(وبینار آنلاین)

4,400,000 

تاریخ : برای اطلاع بیشتر به شماره 88310113 داخلی 234 و 257 تماس بگیرید
مدرس : سرکار خانم نادیا ایزی
ساعت : ٩ الی   ١٣
تعداد جلسات : ١ جلسه

ناموجود

توضیحات

محتوای آموزش مجازی مدیریت زمان : 

١) مدیریت زمان چیست و چرا اهمیت دارد؟
٢) چرا زمان کم داریم؟
٣) مدیران موثر بر زمان مدیریت می کنند یا برخود
٤) عناصر مدیریت زمان
٥) هدف گذاری ها، الویت بندی و برنامه ریزی و زمان بندی، تمرکز
٦)
تکنیک های مدیریت زمان