آموزش محاسبه شاخص های کلیدی عملکرد در منابع انسانی (KPI)

11,400,000 

تاریخ : ٩ و ١٠ تیر
مدرس : خانم الهه محمدزاده لطفی
ساعت : ١٤ الی ١٨
تعداد جلسات : ٢ جلسه

مقدار:

توضیحات

محتوای آموزش محاسبه شاخص های کلیدی عملکرد در منابع انسانی (KPI) :

١) مقدمه KPI و اهمیت آن در منابع انسانی

٢) اصول و مبانی تعیین KPI در منابع انسانی

٣) انواع KPI در منابع انسانی و استفاده های آن

٤) روش های اندازه گیری و مانیتورینگ  KPI در منابع انسانی 

٥) ارتباط KPI با اهداف و استراتژی های سازمان

٦) ارزیابی عملکرد کارکنان براساس KPI

٧) نحوه ی تعیین و تنظیم هدف های  KPI در منابع انسانی

٨) استفاده از داده ها و آمار برای بهبود KPI در منابع انسانی

٩) مطالعات موردی و تجربیات موفق در استفاده از KPI در منابع انسانی

١٠) روش های ارتقا و بهبود KPI در منابع انسانی


شما ممکن است به دوره آنلاین آموزشی ارزیابی عملکرد کارکنان و منابع انسانی نیز علاقه مند باشید