کتاب استاندارد سیستم مدیریت کیفیت صنعت خودرو IATF 16949 : 2016

1,100,000 

صنعت خودرو یکی از بزرگترین صنایع موجود در کشور است که سازمان های بسیاری در آن فعالیت میکنند. اغلب این سازمان ها دریافته اند که جهت بهبود در عملکرد خود و نیز بقا در عرصه رقابت اقتصادی نیازمند استقرار سیستم های مدیریت کیفیت میباشند. روند رو به رشد گواهینامه های صادر شده در رابط با سیستم های مدیریت کیفیت در کشور سالیان گذشته موید این ادعا است.


 مترجم ها  :         امید الهامی             حمید حمیدی
ناشر : انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
  ISO 9001: 2015   و   IATF 16949 : 2016

ناموجود

توضیحات

کتاب استاندارد سیستم مدیریت کیفیت صنعت خودرو IATF 16949 : 2016

کتاب استاندارد سیستم مدیریت کیفیت صنعت خودرو ISO 9001: 2015

١ / دامنه کاربرد

٢ /  مراجع الزامی

٣ /  اصطلاحات و تعاریف

٤ /  محیط کسب و کار سازمان

٥ /  رهبری

٦ / طرح ریزی

٧ / پشتیبانی

٨ / عملیات

٩ / ارزیابی عملکرد

١٠ / بهبود

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

3_978-600-173-143
172 صفحه
 مترجم ها  :         امید الهامی             حمید حمیدی
چاپ ششم  1401

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم