دوره آموزشی اصول مدیریت و سرپرستی (مقدماتی)

4,300,000 

 تاریخ :  برای اطلاع بیشتر به شماره 88310113 داخلی 234 و 257 تماس بگیرید

مدرس : آقای علی برزآبادی فراهانی

ساعت  :    _

 تعداد جلسات :  ٢ جلسه

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

محتوای دوره اصول مدیریت و سرپرستی : 

اصول نوین سرپرستی (وظايف تخصصی، نقش و جایگاه سرپرستان در سازمان)

مسئولیت و نقش حرفه ای سرپرستان در تحقق اهداف و کسب مزیت رقابتی سازمان
روش های انگیزش پرسنل و ارتقاء روحیه کار گروهی و اصول کار تیمی
سازماندهی و برنامه ریزی در محیط کار

رابطه بین مسئولیت پذیری، نظم و انضباط کاری در پیشرفت و موفقیت سازمان
تکنیک های مدیریت تعارض و حل موضوعات مورد اختلاف بین پرسنل تحت نظارت
مشارکت کارکنان در ارائه ایده و خلاقیت و نوآوری
چگونگی ایجاد ارتباطات سازنده کارکنان در جهت بهره وری سازمان
مهارت های مدیریت زمان، مدیریت جلسات
روابط انسانی، تفویض اختیار، حل مسئله و تصمیم گیری اثربخش
نحوه هدايت و رهبری و نقش مشاوره ای سرپرست
نحوه صحیح آموزش و مربی گری و منتورینگ و ارتقای مهارت کارکنان
نحوه مدیریت افراد مشكل ساز و چگونگی ایجاد فضای کاری مناسب
مدیریت تغییر، علل مقاومت در برابر تغيير و راهبردهای مناسب رفتار در برابر تغيير
آشنایی با انواع طرح ریزی شغلی (چرخش شغلی ،توسعه شغلی و غنی سازی شغلی) و اجرای آن در سازمان

نحوه صحیح ارزشيابی عملكرد كاركنان و روشهای استفاده بهينه از توانمنديهای كاركنان