آموزش مجازی اصول تهیه و تدوین قراردادها(وبینار آنلاین)

5,000,000 

تاریخ : برای اطلاع بیشتر با شماره 88310113 داخلی 234 و 257 تماس بگیرید
مدرس : آقای مهدی هنرمند
ساعت :_
تعداد جلسات : 2 جلسه

ناموجود

توضیحات

محتوای دوره اصول تهیه و تدوین قراردادها  : 

• تعاریف و مفاهیم
• ارکان قرارداد
• انواع قرارداد
• شرایط اساسی صحت قراردادها
• طرفین قراردادها
• موضوع قرارداد
• مدت و مبلغ قراردادها
• شروط قراردادی
• انحلال قراردادها
• تضمین اجرای قرارداد و خسارات قراردادی
• عوارض قرارداد
• فورس ماژور و حل اختلاف