آموزش مجازی انبارداری نوین(وبینار آنلاین)

7,600,000 

تاریخ : برای اطلاع بیشتر به شماره 88310113 داخلی 234 و 257 تماس بگیرید
مدرس : آقای علی اکبر نجار
ساعت : ١٤ الی ١٨
تعداد جلسات : ٢ جلسه

ناموجود

توضیحات

محتوای آموزش مجازی انبارداری نوین : 

١) کلیات زنجیره تامین و لجستیک
٢) بهینه سازی سیستم لجستیک داخلی انبار
٣) انبار
٤) مفاهیم پایه
٥) اصول و استانداردها
٦) آشنایی با سیستم های قفسه بندی
٧) سیستم های جابجایی (MH)
٨) ماشین های گذاشت و برداشت بار
٩) ظروف
١٠) انبارهای تمام مکانیزه AS / RS
١١) تولید به هنگام (JIT) و اهمیت آن در لجستیک