آموزش مجازی انبـارداری صنعتـی(وبینار آنلاین)

5,800,000 

تاریخ : برای اطلاع بیشتر به شماره 88310113 داخلی 234 و 257 تماس بگیرید
مدرس آقای علی بیات
ساعت : _
تعداد جلسات : ٢ جلسه

ناموجود

توضیحات

محتوای آموزش مجازی انبـارداری صنعتـی : 

انبار و انبارداری
– تعاریف و واژه ها
– شرح سیستم
– انبارداری صحیح
– تعریف انبارهای متنوع
– انبارگردانی
سیستم مدیریت انبار
– مدیریت و وظایف
– ماموریت سیستم انبار
– موجودی و اهمیت آن
– مراحل و روشهای کدگذاری
– استقرار کالا در انبار
مدیریت انبارداری نوین
– سطوح انبارداری نوین
– مهندسی مجدد در انبار
– تکنیک های کنترل انبار
– مدیریت انبار قطعات
– الزامات انبار
– حمل و نقل و تحلیل جابجایی مواد
– سیستم تولید ناب
– بکارگیری سیستم Kanban
– بهبود و ساماندهی انبار