آموزش مجازی مدیریت حقوق و مزایای کارکنان(وبینار آنلاین)

7,600,000 

تاریخ : برای اطلاع بیشتر به شماره 88310113 داخلی 234 و 257 تماس بگیرید
مدرس : آقای محمود صفری
ساعت : ١٨ _ ١٤
تعداد جلسات : ٢ جلسه

ناموجود

توضیحات

محتوای آموزش مجازی مدیریت حقوق و مزایای کارکنان : 

مبانی و تعاریف اولیه مدیریت حقوق و مزایا
نظریه های حقوق و دستمزد
اهداف، اصول و مبانی نظامهای پرداخت (مزد ساعتی، کارمزدی، پاره وقت و . . . )
استراتژیهای پاداش
روشهای ارزیابی و ارزشیابی شاغلین
جبران خدمات کارکنان
نظامهای پرداخت کارانه
محاسبات حقوق و مزایای مشمولین قانون کار