آموزش مجازی نظام آراستگی سازمان 5S(وبینار آنلاین)

6,150,000 

تاریخ :برای اطلاع بیشتر به شماره 88310113 داخلی 234 و 257 تماس بگیرید
مدرس : آقای دکتر بهرام خان مختاری
ساعت : ١٣ الی ٩
تعداد جلسات : 1 جلسه

ناموجود

توضیحات

محتوای آموزش مجازی نظام آراستگی سازمان 5S : 

١) تعریف کایزن
٢) چرا نظام آراستگی
٣) تشریح مفاهیم و مزایای استفاده از 5S
٤) ساختار سازمانی 5S و کمیته های مربوطه
٥) S اول : ساماندهی
٦) S دوم : نظم و ترتیب
٧) S سوم : پاکیزگی
٨) S چهارم : استاندارد کردن فعالیت های آراستگی با تهیه دستورالعمل اجرایی
٩) S پنجم : فرهنگ سازی
١٠) چک لیست
 های مربوط به عناصر 5S