دوره آموزشی نظام آراستگی سازمان 5S

2,900,000 

تاریخ : برای اطلاع بیشتر به شماره 88310113 داخلی 234 و 257 تماس بگیرید
مدرس : آقای دکتر بهرام خان مختاری
ساعت : _
تعداد جلسات : 1 جلسه

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

محتوای دوره نظام آراستگی سازمان : 

• تعریف کایزن
• چرا نظام آراستگی
• تشریح مفاهیم و مزایای استفاده از 5S
• ساختار سازمانی 5S و کمیته های مربوطه
• S اول : ساماندهی
• S دوم : نظم و ترتیب
• S سوم : پاکیزگی
• S چهارم : استاندارد کردن فعالیت های آراستگی با تهیه دستورالعمل اجرایی
• S پنجم : فرهنگ سازی
• چک لیست
 های مربوط به عناصر 5S