کتاب ارزیابی کمی و کیفی ریسک در واحدهای فرآیندی

150,000 

تجربه عملیاتی در واحد های صنعتی ، شیمیایی و فرایندی نشان داده که مخاطرات عملیاتی و فرایندی جزء لاینفک واحد های شیمیایی هستند و در صورت عدم توجه به مسائل ایمنی و رعایت نکردن آنها،شدت مخاطرات بالا و صدمات ناشی از حوادث فرآیندی غیر قابل جبران خواهد بود. برای کنترل مخاطرات از روشهای کیفی و کمی نظیر  مطالعات HAZOP، مطالعات ETA، FTA و مدل سازی پیامد ها استفاده می شود.

نویسندگان :       مهدی گوهر رخی       مرتضی ترابی        فرزاد اکبری         فواد گلعذاری

1 در انبار

مقدار:

توضیحات

فصل اول / مقدمه

فصل دوم / شناسایی مخاطرات و ارزیابی کیفی ریسک با نرم افزار PHA Pro7

فصل سوم / ارزیابی کمی ریسک در واحد های فرآیندی با نرم افزار PHAST

فصل چهارم / ارزیابی کیفی و  کمی ریسک با روش FTA و ETA توسط نرم افزار Fault Tree+11

فصل پنجم / روش های بررسی حوادث

فصل ششم / طراحی و شبیه سازی شبکه Flare با نرم افزار Aspen Flare Net


انتشارات طراحان تاش رسانه
978-964-04-5068-0
484 صفحه
نویسندگان :       مهدی گوهر رخی       مرتضی ترابی        فرزاد اکبری         فواد گلعذاری
چاپ اول  1388

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg