کتاب استاندارد برآورد پروژه

40,000 

مؤسسه ی مدیریت پروژه (PMI) یک شرکت حرفه ای غیرانتفاعی برای مدیریت پروژه می باشد.PMI سرویس های شامل استانداردهای توسعه، تحقیق، آموزش، نشریات، فرصت های شبکه سازی، میزبانی کنفرانس ها و آموزش سمینارها، و آماده سازی اعتبارسنجی در مدیریت پروژه ها را تهیه می کند. PMI داوطلبانی را برای ایجاد استانداردهای صنعتی استخدام کرده است، مانند ” راهنمایی برای قسمت عمده ی اطلاعات پروژه ها ” که با مؤسسه ی استاندارد ملی آمریکا شناخته شده است. در سال 2012 ISI پروسه های مدیریت پروژه را از چاپ چهارم راهنمای PMBOK اقتباس کرده است

نویسنده : موسسه مدیریت پروژه(PMI)
مترجم ها  : دکتر سیامک حاجی یخچالی      محسن ذکایی آشتیانی

 

1 در انبار

مقدار:

توضیحات

فصل اول : هدف استاندارد عملی برآورد پروژه

فصل دوم : اصول و مفاهیم

فصل سوم : آماده سازی برای برآورد

فصل چهارم : ایجاد برآوردها

فصل پنجم : مدیریت برآوردها

فصل ششم : فرآیند بهبود برآورد


انتشارات آدینه
978-964-8313-72-7
93 صفحه
نویسنده : موسسه مدیریت پروژه(PMI)
مترجم ها  : دکتر سیامک حاجی یخچالی      محسن ذکایی آشتیانی
چاپ اول  1390

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg