کتاب استاندارد بین المللی سیستم مدیریت کیفیت ISO/TS 9002:2016(راهنمای پیاده سازی)

1,200,000 

18 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

کتاب استاندارد بین المللی سیستم مدیریت کیفیت ISO/TS 9002:2016(راهنمای پیاده سازی)

١ / دامنه کاربرد

٢ /  مراجع الزامی

٣ /  اصطلاحات و تعاریف

٤ / بافت سازمان

٥ / رهبری

٦ / طرح ریزی

٧ / پشتیبانی

٨ / عملیات

٩ / ارزیابی عملکرد

١٠ / بهبود

انتشارات مرکز آموزش و انتشارات نیس

 

7_978-600-04-8054
216 صفحه
 مترجم ها  :         حسین تیموری             مهرناز محبی
چاپ اول  1396

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم