کتاب استاندارد مدیریت طرح

70,000 

مدیریت طرح، کاربرد دانش، مهارت ها، ابزارها و تکنیک ها در یک طرح است تا نیازها و الزامات طرح تامین شده و همچنین منافع و کنترلی حاصل شود که از طریق مدیریت تک‏تک اجزای طرح قابل دستیابی نیست. مدیریت طرح، همسو نمودن چندین جزء را برای دستیابی به اهداف طرح در بر می گیرد و این امکان را برای طرح فراهم می کند تا هزینه، زمان و تلاشی بهینه یا یکپارچه داشته باشد. .اجزای تشکیل‏ دهنده طرح از طریق یک پیامد مشترک یا تحویل مجموعه ای از منافع، با یکدیگر مرتبط می شوند که اغلب اهمیت استراتژیکی برای سازمان حامی طرح دارد.

نویسنده : موسسه مدیریت پروژه (PMI)
مترجم  : سیامک حاجی یخچالی

1 در انبار

مقدار:

توضیحات

بخش اول : چهارچوب مديريت طرح

بخش دوم : استاندارد مديريت طرح

بخش سوم : حوزه های دانش مديريت طرح

بخش چهارم : استاندارد مديريت طرح


انتشارات آدینه
978-964-8313-52-9
412 صفحه
نویسنده : موسسه مدیریت پروژه (PMI)
مترجم  : سیامک حاجی یخچالی
چاپ اول  1389

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg