کتاب استراتژی لوکس گرایی

350,000 

واژه ی ” لاکچری ” از واژه ی لاتین  ” لوکسوس ” به معنای ارتقا و برتری استخراج شده است، همچنین میدانیم که واژه ی ” لوکس ” در لاتین به معنای نور است.

کتاب پیش رو را دو متخصص با حرفه های متفاوت  و مکمل،اما هریک دارای تجربه ای طولانی  در زمینه ی محصولات و برند های لوکس به رشته نگارش درآورده اند. نویسندگان، نتیجه گیری های عملی در زمینه ی آمیخته ی بازاریابی کالا ها و خدمات لوکس ارائه می دهند که گاهی اوقات با بازاریابی کلاسیک در تضاد هستند.

تلاش کتاب بر این است که اصول روشنی برای تبدیل شدن برندها به برندی لوکس و لوکس ماندن در سطح استراتژی ها ارائه دهد.


 نویسندگان :         ژان نوئل کاپفرر                     ونسنت باستین
 مترجم ها    :         پرویز درگی                         امیر حسین سرفرازیان

ناموجود

توضیحات

کتاب استراتژی لوکس گرایی

بخش اول : بازگشت به پایه های لوکس گرایی

فصل اول / در آغاز فقط لوکس بود

فصل دوم / پایان یک ابهام؛ ممتاز لوکس نیست

فصل سوم / قوانین ضد بازاریابی

فصل چهارم / ابعاد لوکس گرایی امروزی

بخش دوم : برندهای لوکس، نیازمند مدیریت خاص خود هستند

فصل پنجم / نگرش مشتریان نسبت به لوکس گرایی

فصل ششم / توسعه ارزش ویژه برند

فصل هفتم / بسط برند لوکس

فصل هشتم / احراز شرایط محصول به عنوان لوکس

فصل نهم / قیمت گذاری لوکس

فصل دهم / توزیع و مسأله اینترنت

فصل یازدهم / ارتباطات لوکس گرایی

فصل دوازدهم / مدیریت مالی و منابع انسانی یک شرکت لوکس

بخش سوم : چشم انداز استراتژیک

فصل سیزدهم / مدلهای کسب و کار لوکس گرایی

فصل چهاردهم /  ورود به دایره لوکس گرایی و ترک آن

فصل پانزدهم / درس هایی از لوکس گرایی

فصل شانزدهم / نتیجه؛ لوکس گرایی و توسعه پایدار

 

انتشارات بازاریابی

 

9_48_978-600-6982
360 صفحه
 نویسندگان :         ژان نوئل کاپفرر                     ونسنت باستین
 مترجم ها    :         پرویز درگی                         امیر حسین سرفرازیان
چاپ اول  1395

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم