کتاب اصول و فنون موفقیت در فروش

210,000 

“افراد سفارش ساز” کسانی هستند که از راه تشخیص دقیق نیازهای مشتری با وی ارتباط برقرار میکنند و هدف آنها داشتن ارتباط بلند مدت با مشتریان است. تکنیک های فروش ارائه شده در این کتاب در واقع سعی دارند دید بلند مدت و در عین حال ” مشتری مداری ” را به خوانندگان بیاموزند، زیرا دانش امروزی سود واقعی را در بلند مدت محاسبه می کند.


 نویسنده :          دیوید هیلیر
  مترجم ها  :      اکبر شاه کرمی          فرامرز شاه محمدی              علی عیاری

ناموجود

توضیحات

اصول و فنون موفقیت در فروش

فروش چیست؟

نیازها و منافع

فروش ساخت یافته

چگونه با مشتری تماس برقرار کنیم؟

خاتمه ی فروش

فنون خاتمه ی فروش

پرسش برای موفقیت

فنون سوال کردن

آشنایی با ایرادها و اعتراض های مشتریان

پاسخ دادن به اعتراض ها

اعتراض های ناشی از قیمت

ارائه ی خدمات به مشتری

انتشارات سازمان مدیریت صنعتی

2_11_6175_964_978
130 صفحه
 نویسنده :          دیوید هیلیر
  مترجم ها  :      اکبر شاه کرمی          فرامرز شاه محمدی              علی عیاری
چاپ پنجم   1397

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم