کتاب اندیشه اسلامی 1

180,000 

در آموزش کارآمد مبانی نظری اسلام، تدوین متون آموزشی مناسب، از عوامل موثر است و از آنجا که در دروس معارف اسلامی با شمار انبوهی از دانشجویان و رشته های دانشگاهی مواجه هستیم لازم است در این زمینه متون آموزشی متنوع تدوین شود تا استادان محترم معارف اسلامی با توجه به مخاطبان خود و شرایط دیگری که در تعیین متن درسی تاثیرگذار است کتاب درسی خود را انتخاب کنند

نویسندگان :    جعفر سبحانی         محمد محمدرضایی

1 در انبار

مقدار:

شناسه محصول: 978-600-441-128-8 دسته: برچسب: , ,

توضیحات

بخش یکم :  انسان و ایمان
فصل اول : چیستی انسان
فصل دوم : ایمان
بخش دوم :  وجود خدا
فصل اول : برهان فطرت بر وجود خدا
فصل دوم : برهان علّی
فصل سوم : برهان نظم
بخش سوم :  صفات خدا
فصل اول : امکان شناخت صفات خدا
فصل دوم : راه های شناخت صفات خدا
فصل سوم : انواع صفات خدا
بخش چهارم :  مسئاله ی شر
بخش پنجم :  توحید و  شرک
بخش ششم :  معاد و  جاودانگی انسان

انتشارات نشر معارف
978-600-441-128-8
209 صفحه
نویسندگان :    جعفر سبحانی         محمد محمدرضایی
چاپ هشتاد و نهم  1399

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg