کتاب بازآفرینی یک صنعت؛ هفت دهه تحولات صنایع لوازم خانگی ایران

2,000,000 

نگاهی به روند تحولات صنایع لوازم خانگی کشور نشان میدهد که این صنعت با وجود بهره مندی ٧.١ درصدی از تعداد بنگاه های صنعتی و همچنین ارزش داده های مورد استفاده در بخش صنعتی، کمتر از ٥.١ درصد ارزش افزوده کل صنعت را به خود اختصاص داده است. بخش اول این کتاب تلاش میکند تا با ارائه تصویری از لوازم خانگی بر حسب دسته بندی صنایع انرژی بر، غیرانرژی بر و قطعات واسطه ای و معرفی محصولات زیر مجموعه، مروری بر تحولات بازار جهانی آن داشته باشد…


نویسندگان :          افسانه شفیعی            مجید جلیلی           فائزه هدایت نظری

43 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

هفت دهه تحولات صنایع لوازم خانگی ایران

١ / جایگاه توسعه زنجیره ارزش در رقابت پذیری صنعتی

٢ /  بررسی تحولات صنعت لوازم خانگی در جهان

٣ / تجربیات کشوری

٤ / سیر تکوینی صنایع لوازم خانگی در ایران

٥ / اقتصاد صنایع لوازم خانگی در ایران

٦ / نظام تنظیمی حاکم بر صنایع لوازم خانگی و صنایع پشتیبانی در ایران

٧ / نوسازی فناوری در صنایع لوازم خانگی ایران و موانع پیش رو

٨ / مسائل استراتژیک صنایع لوازم خانگی

٩ / راهبرد های مرجع در صنایع لوازم خانگی

١٠ / مسیر تحول صنایع لوازم خانگی

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

1_978-600-173-233
453 صفحه
نویسندگان :          افسانه شفیعی            مجید جلیلی           فائزه هدایت نظری
چاپ اول ١٤٠٢

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم