کتاب بازارها و نهادهای مالی(جلد دوم)

2,900,000 

1 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

کتاب بازارها و نهادهای مالی

١) مبانی بازارهای مالی

٢) مبانی نهادهای مالی

٣) بانکداری مرکزی و نظام فدرال رزرو

٤) بازارهای مالی

٥) صنعت نهادهای مالی

٦) مدیریت نهادهای مالی

٧) صنعت نهادهای بانکی

انتشارات بورس

9_7_98292_600_978
1174  صفحه
 نویسندگان :         فردریک میشکین       استانلی ایکینز
مترجم :                 حمید کردبچه
چاپ اول  ١٣٩٧

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم