کتاب بازاریابی یورشی

140,000 

در دنیایی که تمام اصول کسب و کار و رهبری آن به شدت تغییر کرده اند،اطلاعات و ارتباطات مهمترین ابزارهای توفیق در رقابت هستند. پذیرش انقلاب اطلاعات و بازنگری در شیوه های ارتباطی، لازمه ی کسب و کار های تهاجمی هستند. غرق شدن در دام غرور و کوچک دیدن رقبا و نهایتا به کار گیری استراتژی های تدافعی، تماماً مقدمه ی شکست هستند.

این کتاب به ما یاد میدهد که پیروزی شیرین است پس برای چشیدن این طعم همواره باید مهاجم بود و آن را در عمل بدست آورد.


 نویسندگان :         دیوید موری                     اسکات میلر
 مترجم   :          علیرضا سالمی نجف آبادی

ناموجود

توضیحات

کتاب بازاریابی یورشی

اول /  مدل مبارزه انتخاباتی را بپذیرید

دوم /  کار قابل انجام را انجام بده

سوم /  حرکت دادنی ها را حرکت بده

چهارم /  با حالت تهاجمی بازی کنید

پنجم /  از درون به بیرون ارتباط برقرار کنید

ششم /  واقعیت را فراموش کنید؛تصورات فرمانروایی میکنند

هفتم /  جزئیات را جمع کنید؛به خاطر داشته باشید که هر چیزی ارتباط برقرار میکند

هشتم /  با بحران مانند فرآیند استاندارد رفتار کنید

نهم /  شورشی های با انگیزه

 

انتشارات بازاریابی

 

3_978-600-6982-08
248 صفحه
 نویسندگان :      دیوید موری                     اسکات میلر
 مترجم   :          علیرضا سالمی نجف آبادی
چاپ اول  ١٣٩٢

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم