کتاب برنامه ریزی و کنترل پروژه

150,000 

مدیریت علمی بر دو عنصر 1) کشف تجربی بهترین طریقه انجام هر عمل و اجزای متشکل از آن 2) تقسیم کار مناسب بین مدیران و کارکنان استوار است. علم مدیریت، وظایف اصلی پنج گانه ای را برای هر مدیر قائل است که “برنامه ریزی” و “کنترل” دو رکن اساسی این وظایف به شمار می آیند.


نویسنده :       مجتب گلشنی

ناموجود

توضیحات

کتاب برنامه ریزی و کنترل پروژه

كليات

تهيه برنامه زمان بندی اوليه

تخصيص منابع

ابزار های تكمليلی كنترل پروژه

روشهای احتمالی برنامه ريزی و كنترل پروژه

مديريت زنجيره بحرانی پروژه

پيوست ها

انتشارات زمان

978-964-7317-74-0
588 صفحه
نویسنده :       مجتبی گلشنی
چاپ پنجم  ١٣٩٠

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم