کتاب برنامه ریزی و کنترل پروژه

150,000 

مدیریت علمی بر دو عنصر 1) کشف تجربی بهترین طریقه انجام هر عمل و اجزای متشکل از آن 2) تقسیم کار مناسب بین مدیران و کارکنان استوار است. علم مدیریت، وظایف اصلی پنج گانه ای را برای هر مدیر قائل است که “برنامه ریزی” و “کنترل” دو رکن اساسی این وظایف به شمار می آیند.

نویسنده :       مجتب گلشنی

2 در انبار

مقدار:

توضیحات

فصل يكم /  كليات

فصل دوم /  تهيه برنامه زمان بندی اوليه

فصل سوم /  تخصيص منابع

فصل چهارم /  ابزار های تكمليلی كنترل پروژه

فصل پنجم /  روشهای احتمالی برنامه ريزی و كنترل پروژه

فصل ششم /  مديريت زنجيره بحرانی پروژه

پيوست ها


انتشارات زمان
978-964-7317-74-0
588 صفحه
نویسنده :       مجتب گلشنی
چاپ پنجم  1390

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg